בס"ד

הגאון רבי משה פינטו שליט"א

  ב"ר מסעוד אשר פינטו זצ"ל

הרב משה פינטו –  ראש ישיבות פאר משה פתח תקוה ומייסדם, רב השכונות בצפון פ"ת, יו"ר עמותת "בינה לעיתים" מייסדת קריה נאמנה "חזון עובדיה", נשיא רשת החינוך התורני בפתח תקוה וממיסדיה, יו"ר ארגון "שערים לתורה" ארגון לתורה וחסד, מחבר ספרים בתלמוד, הלכה ומוסר.  זכה בגין יצירה תורנית בפרס  הרב מבריסק  זצ"ל, ובפרס הרב מנחם זמבא הי"ד, כן זכה בפרס לספרות תורנית ע"ש הרב קוק זצ"ל על ספרו אמרי שפר, וזכה בפרס ירושלים לספרות תורנית על סדרת ספריו "אמרי משה" ו"דרש משה". 

ציוני דרך ומפעל חיים

1961 : נולד בעיר מרכאש שבמרוקו

1968: עלה לארץ ישראל ממרוקו

1975: למד בישיבה לצעירים הרמב"ם וב"י בתל אביב.

1981: למד ישיבה גדולה נחלת דוד פתח תקוה.

1981: זוכה בפרס הרב מבריסק זצ"ל מטעם צא"י  על יצירה תורנית

1983 : לומד בכולל לתורת ארץ ישראל בפתח תקוה

1983: זוכה בפרס הרב מנחם זמבה הי"ד על יצירה תורנית

1984: זוכה בפרס "מכון אור המזרח" ירושלים על יצירה תורנית 

1985: נבחר לרב ק"ק ליוצאי אפגניסטן "מטה יהודה" בפ"ת

1986: מייסד את הישיבה לצעירים "פאר משה" ברחוב אבשלום גיסין 20 פ"ת 

1987: נבחר לשמש לרב ק"ק "בית אברהם" בית הכנסת הספרדי המרכזי בפ"ת.

1991: נשיא רשת החינוך התורני בפ"ת וממייסדיה.

1992: מקים את בנין הישיבה לצעירים ברחוב קרול 20 פ"ת

1993: מייסד את הישיבה הגדולה פאר משה.

1994: חיבר ספר הדרכה לבן תורה. 

1994: מקים את בנין הישיבה הגדולה.

1995: יו"ר עמותת "בינה לעיתים" מיסדת ובונה קרית "חזון עובדיה"

1996: מייסד את "המכינה לישיבה" לתלמידי כיתות ח.

1998: מייסד תלמוד תורה לכיתות ו, ז  "פאר משה".

2000 : מקים את הבנין לתלמוד התורה, ובנין "למכינה", ומתחברים לקומפלקס הקיים.  

2001:  נבחר לרב שכונות בצפון פתח תקוה

2002: מייסד ובונה קהילת בית הכנסת "משכן כדורי" בפ"ת

2002: נבחן והוסמך ע"י הרבנות הראשית לישראל לכהן כרב עיר   

2003: חיבר  ספר "אמרי שפר"  מערכות תורניות בסוגיות הש"ס

2004: זכה בפרס כבוד ע"ש הראי"ה  קוק זצ"ל לספרות תורנית מקורית מטעם עירית תל אביב על ספרו "אמרי שפר" מערכות תורניות בסוגיות הש"ס. 

2004: חיבר ספר  "אמרי משה" שיחות מוסר ומאמרי הגות והשקפה (חלק א) 

2004: חיבר ספר "אמרי משה" שיחות מוסר ומאמרי הגות השקפה (חלק ב')

2007: חיבר ספר "דרש משה"  לפי סדר פרשיות התורה  (חלק א)

2008 : זכה בפרס ירושלים  לספרות תורנית על ספריו "אמרי משה"  ו"דרש משה"

הרב משה פינטו נולד בחודש מנחם אב בשנת התשכ"א 1961  בעיר מרקש שבמרוקו, לאביו המחנך הדגול רבי מסעוד אשר פינטו זצ"ל נצר למשפחת רבנים בעלת שושלת יוחסין מפוארת. בשנת 1968 עלה עם משפחתו לארץ ישראל והשתקעו בעיר פתח תקוה.

את משנת תורתו קיבל בישיבת הרמב"ם ובית יוסף בתל אביב, בראשות הגאון רבי אברהם חפוטא שליט"א שלימים לקחו לחתן. בישיבה התגלה הרב שליט"א, כתלמיד שקדן ועילוי, והיה מסוגר בד' אמותיו שקוע ראשו ורובו בעסק התורה, שנים היה ספון בישיבה, וראה ברכה גדולה בעמלו. זכה להצטיין בחריפות ובבקיאות, ובכח הסברה נפלא, והתגלה כמחדש גדול בסוגיות הש"ס, ואכן בשנת התשמ"א זכה בפרס מטעם הקרן של צא"י ע"ש הרב מבריסק זצ"ל, ובתעודת הערכה החתומה ע"י ראש ישיבת פוניב"ז הגאון רבי  ברוך פוברסקי שליט"א, על מאמר תורני עמוק ומקיף בסוגית תקפו כהן אשר פורסם בקובץ "עמלה של תורה תשמ"א. בשנת תשמ"ג שוב התעטר בכתר תורה וזכה בפרס על מאמר תורני שכתב ע"י הקרן ע"ש רבי מנחם זמבה הי"ד, ובתעודת הערכה החתומה ע"י כ"ק האדמור מגו"ר רבי פנחס מנחם אלטר זצ"ל.

בבגרותו השלים לימודיו אצל הגאון רבי ברוך שמעון סלומון שליט"א ראש ישיבת "נחלת דוד" הרב הראשי וראב"ד דפ"ת, והגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א ראש ישיבת חברון ירושלים, והגה"צ רבי יששכר דב שפילר שליט"א משגיח רוחני דישיבת אור ישראל פתח תקוה.

כן זכה לקבל תורה מהגאונים הגדולים נוחם עדן זיע"א, הגאון הגדול רבי יעקב נוימן זצ"ל ראש ישיבת אור ישראל, הגה"צ רבי מאיר שפירא זצ"ל והגה"צ  רבי שלמה כהן זצ"ל. 

לאחר נישואיו, המשיך את לימודיו בכולל תורת ארץ ישראל בפ"ת בראשות הגאון רבי יצחק צפתמן שליט"א, והיה מראשי החבורה בכולל, ושם השלים את לימודי הרבנות ועבר את מבחני הרבנות ברבנות הראשית לישראל והוסמך ע"י הועדה הבוחנת והרבנים הראשיים לישראל ב"יורה יורה" כדת של תורה, ואף הוענק לו תעודת כשירות לכהן כרב עיר.

גולת הכותרת בעשייה הברוכה שלו, והיהלום שבכתר, הנה הפעילות העצומה שפעל ביסוד הישיבה הקדושה פאר משה, בשנת תשמ"ו (1986) בעודו צעיר לימים, הקים את הישיבה במסירות נפש, ופיתח אותה בס"ד גדולה לאחת הישיבות הגדולות והמפוארות בארץ, אשר קנתה לה שם תהילה בעולם הישיבות. כאן התגלה הרב פינטו כאיש חינוך למופת וכדמות רוחנית, שרבים המשכימים לפתחו. ניחן בכושר דיבור והסברה נפלאים. הוא אישית מטפל בכל עניני החינוך בישיבה מתוך מסירות והקרבה, ולתלמידיו הרבים הנחיל את דרך לימודו והיא דרך העיון והיסודיות בהבנת עומק הפשט בסוגיות הגמרא רש"י תוס' והראשונים, ומאידך שיטת הלומדות והחריפות, החקירה ובירורי שיטות. כמו כן מרצה הוא בקביעות בישיבה שיחות מוסר והשקפה.

כיום הישיבה הבנויה לתפארת בשכונת קרול, נהפכה להיות לקומפלקס של מוסדות, במבנה גדול ומפואר המשתרע על פני שמונת אלפים מ"ר, מתקיימים פעילות מוסדות התורה, שהם תלמוד תורה לצעירים, מכינה לישיבה, ישיבה לצעירים, ישיבה גבוהה לבחורים וכולל אברכים, וכל זה בתנאי פנימיה מלאים. ומשמשת היא אבן שואבת למיטב הבחורים החפצים להתעלות בתורה ויר"ש.

במקביל, כתושב העיר פתח תקוה, הרב פינטו פעיל מאד בקרב הקהילה, עם פעילות ברוכה  של עשרות שנים בהרבצת תורה ברחבי העיר. כן  פעל רבות למען פיתוח והרחבת מוסדות תורה ובתי ספר בעיר. וכאן התגלה כאיש העם, והיה מעורב עם הבריות, ביתו היה פתוח לרווחה, לכל נצרך ונזקק, והרבה עניינים של שלום בית, עיצה נכונה, עידוד וחיזוק, קיבלו ממנו.

הרב פינטו למעלה מעשרים שנה והוא פעיל בקרב הקהילה, היה ממייסדי בית הכנסת "שבת אחים", שימש כרב בית הכנסת ליוצאי אפגניסטן "מטה יהודה", לימד שעורים קבועים בבית הכנסת לעדה הבוכרית "בית יוסף",  שימש כעשר שנים כרב בית הכנסת המרכזי הספרדי "בית אברהם", ולאחרונה ייסד בס"ד  את בית הכנסת "משכן כדורי" אשר בשכונת קרול בפ"ת.

בשנת תשס"א נבחר פה אחד ע"י הגוף הבוחר במועצה הדתית בפתח תקוה לשמש בקודש כרב השכונות בצפון פתח תקוה.

 

          מכון שערים לתורה

ומפעל הוצאת כתבי הרב שליט"א לאור עולם

בשנת תשס"ג לאור הפצרת רבים מתלמידיו בוגרי הישיבה אשר רצו לראות את שיעורי התורה  ששמעו במשך השנים מודפסים ומסודרים עלי ספר ומונחים לפניהם לסיוע בלימודם בסוגיות התלמוד לפי הדרך אשר הורגלו ללמוד בישיבה נרתם הרב להוצאת כתבי השיעורים שמסר כמעט שני עשורים בפני חברים מקשיבים.

ואכן יצא בהינומא הספר המפואר "אמרי שפר" מערכות תורניות בסוגיות הש"ס הכולל בתוכו מאמרים עמוקים ונפלאים בסוגיות הש"ס ומחקרים הלכתיים הלכה למעשה, הכתובים וערוכים בשפה ברורה וצחה.

"גדולי ישראל עטרו ספר זה בעטרות של זהב" כך כתב הגאון הגדול רי"מ לאו שליט"א הרב הראשי לישראל (מלפנים) בהסכמתו וברכתו לספר.

ואכן ראש המסכימים לספר הגאון הגדול האדיר מרן הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה הרב עובדיה יוסף שליט"א שכתב בכתב הסכמתו "הובאו לפני גליונות הספר "אמרי שפר"  על סוגיות הש"ס, מעשה ידי אומן, נטע נאמן, הרב המאור הגדול מעוז ומגדול חכו ממתקים וכולו מחמדים תהלתו בקהל חסידים, מרביץ תורה לעדרים, המאיר לארץ ולדרים, דובר צדק ומגיד מישרים, רב חביבאי, דיתיב בתווני דלבאי. שמן תורק שמו טעמו ונימוקו עמו כמהר"ר משה פינטו שליט"א ראש ישיבת "פאר משה". ורב השכונות בפתח תקוה. זוכה ומזכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו. אשרי יולדתו, צנה וסוחרה אמתו, תרב גדולתו באשר ה' אתו, לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא. הכא תרגמו נהורייתא. איישר חיליה לאורייתא. עברתי בין בתרי אמרותיו כמסת הפנאי ונהנתי מדברי קדשו. יוסיף ה' לו חכמה ודעת לכלכל דבריו במשפט. להגדיל תורה ולהאדירה. עוד רבות בשנים. וירחיב גבולו בתלמידים. ומלאה הארץ דעה את ה'" וכו'", ע"כ.

וכן כתב הגאון הגדול רבי שלום משאש זצ"ל  הרב הראשי וראב"ד לירושלים בכתב הסכמתו  וזה לשונו "זרחה עלי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. בראותי בחזותי ספר "אמרי שפר" על סוגיות הש"ס, מעשה ידיו להתפאר. של הרה"ג. מעו"מ. חריף ובקי. משנתו קב ונקי. ענף איש אבות. מוהר"ר משה פינטו שליט"א. ראש ישיבת פאר משה ורב השכונות בפתח תקוה ת"ו. ספר רב הכמות והאיכות. שם ראיתי מליאותו וחורפתו בדברי הש"ס ומפרשיו וכו',  ע"כ.

מדברי הגאון רבי  שמעון בעדני שליט"א: "וראיתי את עבודתו החשובה לברר הענין ביסודיות ובהבנה מרובה וכו'" * מדברי הגאון רבי אליהו בקשי דורון שליט"א: "ובעברי בין בתריו ראיתי כי המחבר הולך בדרך נכוחה דולה ומשקה מתורתם של ראשונים ומפלפל בדבריהם בשפה ברורה ונעימה נושא ונותן באמונה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא וכו'" * מדברי הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליט"א: "הדברים ערוכים ומוגשים בפני הלומד בטוב טעם ודעת, דבר דבור על אופניו וניכר מהם העמל והיגיעה שהושקעו בליבון סוגיות אלו, גדולי ישראל עטרו ספר זה בעטרות של זהב וכו'". * מדברי הגאון רבי משה שלמה עמאר שליט"א (הראשון לציון הרב הראשי לישראל) "אורו עיני ורעיוני בראותי חדושי תורתו ופרי תנובתו של ידידי וחביבי, ליש ולביא, חו"ב טובא, רב חביב'א, דגול מרבב'ה, רב אהב'ה, וראש ישיבה, הרב הגאון הנעלה, מיחידי סגולה, כש"ת כמוהר"ר משה פינטו שליט"א ראש ישיבת "פאר משה" ורב השכונות בעי"ת פתח תקוה ת"ו. מאשר כתב ואשר מסר משיעוריו תמידין כסדרן בפני  תלמידיו, בחורי חמד שומעי לקחו, וכן חלק ממאמריו, וקרא שמם "אמרי שפר" על סוגית הש"ס, אכן משה שפיר קאמר, שפיר הוא ושפירין מלוי בפ"י. וכו' ועתה הראנו מעשה ידיו אשר כוננו אצבעותיו, אורה זו תורה. בנויים בטוטו"ד וערוכים בחכמה, תורת ה' תמימה, ברה כחמה, וענותו עליהם חופפת, לאות ולטוטפת, ויראת ה' אותם מקפת וכו' ע"כ . * מדברי הגאון רבי אברהם חפוטא שליט"א: "הספר "אמרי שפר" נכתב בבהירות, בחריפות ובקיאות, דבר דבור על אופניו וכו'".  * מדברי הגאון רבי יעקב אדלשטיין שליט"א: "חידושי תורה מאירי עיניים ומשמחי לב, בעניינים שבמסכתות שהורגלו ללמוד בישיבות הגדולות מערכות ערוכות בטוב טעם והשכל, כדרכה של תורה, לבנות, ולסתור ע"מ לבנות, אשרי חלקו וכו'". * מדברי הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א: "דברי תורתו של הרב הגאון רבי משה פינטו שליט"א שמחים ועליזים ומאירים, וכו'" ע"כ.

הספר "אמרי שפר" זכה לביקוש גדול ותוך מספר חודשים מזמן שהודפס נגמרה כל המהדורה ויצא במהדורה שניה.

במהדורה השניה הודפסו מכתבי הערכה שנשלחו למחבר מאת הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א ראש ישיבת כיסא רחמים, מהגאון רבי שלמה שלוש שליט"א רב העיר חיפה וראב"ד, וכן מהגאון רבי דוד ורנר שליט"א רב העיר חדרה.  ואכן ספר זה זכה להוקרה והערכה רבה וזכה ע"י ועדת קרן הפרסים לספרות תורנית ע"ש הראי"ה קוק זצ"ל שע"י עירית תל אביב  ב"פרס כבוד". 

כמו כן במקביל לספר "אמרי שפר" זכה הרב להוציא לאור סדרת ספרי "אמרי משה" האוגרים בתוכם שלל רעיונות שיחות מוסר ומאמרי השקפה משיחות מוסר אשר מסר שנים בישיבה ולציבור הרחב, ועוד היד נטויה להגדיל תורה  ולהאדירה בעזרת ה'. וכן יצאו לאור ספר "דרש משה" דרשות ופרשנות לפי סדר פרשיות השבוע. גם ספרים אלו זכו לביקוש גדול, וזכו להוקרה והערכה ע"י ועדת הפרס לספרות תורנית מטעם  עירית ירושלים ובשנת תשס"ח זכו ספרים אלו ל"פרס ירושלים" להגות מוסר ומחשבה וכך כתבו ועדת הפרס על  תעודת הכבוד: 

"ועדת השופטים החליטה להעניק את  פרס ירושלים  בנושא הגות, מוסר ומחשבה למע"כ הרה"ג ר' משה פינטו שליט"א

 ראש ישיבת פאר משה, ורב השכונות בצפון פ"ת
על סדרת ספריו "אמרי משה", "דרש משה"

ספרים המלאים אמרי שפר, דברי נועם נחמדים מפז, שיחות מוסר ורעיונות נפלאים, מתוקים מדבש ונופת צופים, מאמרי השקפה, ודברי חיזוק.

ספרים נפלאים אלו תפסו מקום מיוחד של חביבות וכבוד בעולם התורה, ויתאוו ללקוט מיבולם כל תופסי התורה ולומדיה, זכה המחבר שליט"א שספריו אלו יהיו מונחים על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן, וכפי שהעיד בשבח מעלתם בהסכמה על הספרים הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין שליט"א וז"ל: "אעפ"י שבדורנו כבר נתחברו ויצאו לאור הרבה ספרים חשובים, בעניני עמל התורה ועבודת ה' ויראת ה' והם טובים ומועילים מאד, אך בראותי את הספר הנ"ל של הגאון המחבר שליט"א, ושמתי עיוני בו איך שהרעיונות הנפלאים זורמים בו בשפה ברורה ובנעימה, להידבק בתורת ה' תמימה, לעמקי הלבבות פנימה, ע"כ הריני ממליץ לכל אחד לקרא בשימת לב בספר היקר הזה, כי יש בו יחודיות, ובודאי יושפעו לטובה".   

הספרים מגוונים הם במבחר נושאים חשובים, כגון: מעלות התורה, קניני התורה, חינוך ילדים, תיקון המידות, בין אדם לחברו, נדבת הלב, מעלות הצניעות, קדושת המחשבה, תכלית החיים, ישראל ואומות העולם, נצול רגעי העוררות, זהירות מלשון הרע, שמירה על חומת הדת, ועוד מאמרים חשובים ונפלאים.     

זכה המחבר שליט"א בנן של קדושים, משושלת משפחת פינטו הקדושים, להיות מעיין מפכה בתורה שבכתב בספריו הנפלאים, ובתורה שבע"פ בישיבתו הקדושה "פאר משה" אשר בה מעמיד תלמידים בקרן אורה עשרות שנים. יזכהו השי"ת להמשיך כהנה וכהנה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, ונחזה עין בעין בשוב ה' ציון, בבנין אפריון, ובא לציון גואל בב"א.


created by Avox-Sinay-Grafix